درباره ما

شرکت. بازرگانی امین کارافرینان مهتاب کویر درتاریخ1398/12/26درسامانه رسمی اداره ثبت شرکتهای کشور به شماره 19160به ثبت رسیده وبا استفاده از الگوی حق امتیاز دربازار کاریزد درامر خدمات فروش وکالاهای مصرفی وتاسساتی. خدما تی پزشکی وساختمانی بصورت تخصصی وحرفه ای درراستای اهداف راهبردی وسازمانی برمبنای نیاز مردم وفرصت سازی درکنار ایجاد درامدزایی اسان شروع به کار نموده است وبا تدبیری که تیم تخصص برای نجات کسب وکارهای شخصی از منجربه ورشکستگی ودرجا زدن درغالب چارت سازمانی واهداف راهبردی طراحی وعرضه مینماید

برچسب محصولات

لوگوی شرکت کارافرینان

خرید اسان سریع مطمعن
0 WooCommerce Floating Cart

No products in the cart.

X